Việt Nam leo thang cơ cấu lại nợ thành nợ xấu

NHNN cho phép các bên cho vay kéo dài thời gian trả nợ cho khách hàng thêm sáu tháng và có thêm thời gian để cơ cấu lại các khoản nợ chậm trả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đồng ý gia hạn cơ cấu lại khoản vay cho khách hàng vay thêm sáu tháng.

MỘT TrònCác tổ chức tín dụng NHNN và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho biết thời gian trả nợ cho khách hàng có thể được gia hạn thêm 6 tháng đến ngày 30/6/2022 so với thông tư trước.

Thời hạn cơ cấu lại dư nợ sẽ được gia hạn từ ngày 17/7/2021 đến ngày 7/9/2021.

Người cho vay có thể thay thế các khoản vay được thực hiện trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 bằng các nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 8 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Thông tư mới cho phép các bên cho vay và chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi và phí phù hợp với các điều khoản nội bộ của họ.

Như đã nêu trong thông tư trước, các ngân hàng sẽ phải tăng dần dự phòng từ 30% các khoản cho vay bị ảnh hưởng bởi Covit-19 vào cuối năm 2021 lên 60% vào cuối năm 2022 và 100% vào cuối năm 2023.

Hành động của NHNN nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Govt-19 khi các đợt lây nhiễm sóng thứ tư gây ra gián đoạn ở Việt Nam.

READ  Hoa Kỳ tài trợ cho chương trình tiết kiệm năng lượng tiên tiến ở miền Trung Việt Nam

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại được cho là Làm sắc nét các sắp xếp 124,9 nghìn tỷ đồng (5,5 tỷ USD) tăng trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 để trang trải các khoản nợ xấu.

Mặc dù các khoản cho vay xấu vẫn thấp hơn 3% mà NHNN cho phép tại nhiều ngân hàng thương mại, nhưng các ngân hàng này cho rằng rủi ro tiềm ẩn từ các khoản cho vay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Chính phủ và đã đưa ra các quy định rõ ràng.

Hiện 11 ngân hàng thương mại có tỷ lệ bảo vệ tín dụng xấu hơn 100% trong sáu tháng đầu năm nay. Một số ngân hàng có tỷ lệ bảo vệ tín dụng thấp là 200-300 phần trăm. Ngân hàng Nhà nước có tỷ lệ bảo vệ nợ kém lên tới 352%.

Tuy nhiên, người ta cho rằng số nợ vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong tình hình hiện tại và dự kiến ​​sẽ tăng lên khi hoạt động tái cơ cấu và các hoạt động hỗ trợ khác cuối cùng chấm dứt.

NHNN tìm cách sửa đổi pháp luật để xử lý nợ xấu do các ngân hàng nắm giữ, đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu, giúp các ngân hàng thu hồi vốn nhanh, khơi thông nguồn lực tài chính cho các tổ chức cho vay hoạt động.READ  Nhà sản xuất ô tô Việt Nam Winfast đã hướng đến nhiều quốc gia hơn cho chiến lược châu Âu của mình

-->

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *