Tác giả: Hunter Tingey

"Người mê Internet. Người đam mê ẩm thực. Người hay suy nghĩ. Người hành nghề bia. Chuyên gia thịt xông khói. Người nghiện âm nhạc. Người có chứng chỉ về du lịch."