Tác giả: Chad Neel

"Kẻ đam mê du lịch tồi tệ. Kẻ nghiện internet hèn hạ ghê tởm. Rượu vô cớ.