Các phi hành gia thử nghiệm phần cứng và bộ đồ vũ trụ của SpaceX Starship cho sứ mệnh lên mặt trăng Artemis 3 (ảnh)

Đến năm 2026, NASA có kế hoạch đưa con người lên mặt trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972. Thời thế đã thay đổi, có thể đo lường được bằng tên lửa, tàu vũ trụ và bộ đồ vũ trụ mới.

Để chuẩn bị cho sứ mệnh hạ cánh lên mặt trăng của Artemis 3, vào cuối tháng 4, hai phi hành gia đã mặc bộ đồ vũ trụ mới từ Axiom Space và lần đầu tiên thử nghiệm phiên bản mô phỏng của phương tiện sẽ đưa họ lên mặt trăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *