Mặt trời đã quay quanh Dải Ngân hà bao nhiêu lần?

Nhìn từ Trái đất, Dải Ngân hà dường như là một thực thể tách biệt với hành tinh của chúng ta nhưng chúng ta liên tục di chuyển qua phần giữa của nó. (Nguồn hình ảnh: Abdel Aziz qua Getty Images)

Có thể khó hiểu được thực tế là Trái đất đang di chuyển trong không gian. Nhưng thật lạ khi nhận ra mình đang thực hiện hai chuyến đi cùng một lúc mặt trời bởi vì dải Ngân Hà.

Giống như Mặt trăng quay quanh Trái đất và hành tinh của chúng ta quay quanh Mặt trời, ngôi sao của chúng ta cũng quay quanh Dải Ngân hà – hay chính xác hơn là quay quanh Mặt trời. Một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm thiên hà của chúng ta. Trên thực tế, toàn bộ Dải Ngân hà liên tục quay quanh lõi lỗ đen của thiên hà chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *