NASA chọn địa điểm hạ cánh trên cực nam của mặt trăng cho robot khoan băng của mình

NASA đã để mắt đến cực nam của Mặt trăng trong nhiệm vụ tìm kiếm băng.

Cơ quan vũ trụ và Máy trực quan tuần này đã công bố địa điểm hạ cánh Miệng núi lửa Shackleton ở Nam Cực của Mặt trăng cho một tàu đổ bộ nhỏ dự kiến ​​được hạ thủy vào năm sau. Cơ quan này cho biết địa điểm này được gọi là “Dãy Shackleton được kết nối” và dữ liệu của NASA gợi ý về băng ẩn dưới bề mặt. trong tình hình hiện tại Thứ 4 (3/11).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *