VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Chỉnh quê quán con trong hộ khẩu?

Tôi đi nhập hộ khẩu cho con trai, tuy nhiên do không hiểu biết và cũng không được cán bộ Công An quận tư vấn nên khi đi làm hộ khẩu đã điền mục quê quán của con là nơi hiện nay tôi sinh sống (Hà Đông, Hà Nội) thay vì phải điền theo thông lệ là quê quán của chồng. (Quê quán của tôi trong hộ khẩu cũng không phải ở Hà Đông)

Vì vậy tôi muốn đi điều chỉnh lại thông tin quê quán cho con trên sổ hộ khẩu để tránh những giấy tờ sau này của con sai theo nội dung trên. Tôi không biết có thể sửa thông tin được không và thủ tục như thế nào ạ?

Chỉnh quê quán con trong hộ khẩu?
Chỉnh quê quán con trong hộ khẩu?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

“Điều 7: Điều kiện thay đổi và cải chính hộ tịch.

1.      Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2.      Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Trong trường hợp này bạn phải chứng minh có sai sót trong việc ghi quê quán của con trên Giấy khai sinh vì đây là một trong những căn cứ được quy định tại khoản 2 Điều luật nêu trên.

Về thủ tục đăng ký thay đổi: Theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 thì:

“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”

Về thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch theo quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch 2014:

“Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.”

Bạn sẽ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trước đây đã cấp giấy khai sinh cho con bạn để làm thủ tục thay đổi thông tin cho con bạn. Sau khi kiểm tra, đối chiếu, cán bộ tư pháp sẽ ghi vào sổ hộ tịch và cải chính thông tin về quê quán cho con bạn. Sau đó, bạn dùng Giấy khai sinh đã được sửa đổi này để tiến hành thủ tục cải chính thông tin trên sổ hộ khẩu tương tự. Do giấy khai sinh là căn cứ gốc buộc các giấy tờ khác như hộ khẩu, CMND… phải giống theo.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

Mỹ Hiền

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục