Andurand, một nhà kinh doanh hàng hóa cao cấp, cho biết giá đồng sẽ tăng gấp bốn lần do nhu cầu tăng

SimoneN/iStock qua Getty Images

Nhà quản lý quỹ phòng hộ Pierre Andurand, một trong những nhà giao dịch hàng hóa nổi tiếng nhất thế giới, tin rằng sự tăng giá của đồng vẫn còn nhiều việc phải làm và có thể gần… Gấp bốn lần so với 40.000 USD mỗi tấn Trong vài năm tới, chương trình phải vật lộn để theo kịp

READ  Mùa thuế năm 2023 đã đến nhưng đừng chờ đợi mà nộp hồ sơ, đây là lý do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *