Ảnh vũ trụ tuần này: NASA chứng kiến ​​chuyển động của “thú mỏ vịt” trên mặt trăng Europa của Sao Mộc

Nó là gì: Europa, mặt trăng lớn thứ tư của sao Mộc.

cô ấy ở đâu: Nó cách Sao Mộc khoảng 417.000 dặm (671.000 km) và cách Mặt trời 500 triệu dặm (805 triệu km).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *