Cựu chiến binh Việt Nam nhận giải thưởng Golden Deets của Killeen Exchange | Tin địa phương

Hơn một trăm người đã mặc quần áo tại Trung tâm Hội nghị và Dân sự Killeen vào thứ Bảy để xem cư dân Killeen và cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam Vance Winslow nhận Giải thưởng Golden Deets hàng năm của Câu lạc bộ Giao lưu Killeen.

Winslow là người thứ 66 nhận được giải thưởng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *