Kính viễn vọng Không gian James Webb có thể đã tìm thấy một số ngôi sao đầu tiên

Bằng chứng về sự tồn tại của thế hệ sao đầu tiên trong vũ trụ đã xuất hiện nhờ các quan sát được thực hiện bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST). Bằng chứng nằm ở một trong những thiên hà xa nhất được biết đến.

Thiên hà được chỉ định GN-Z11được phát hiện bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble Vào năm 2015, trước khi phóng Kính viễn vọng Không gian James Webb, nó được coi là thiên hà xa nhất được biết đến. với Dịch chuyển đỏ Từ 10.6, thật hợp lý khi nói về việc nó đã tồn tại được bao lâu chứ không phải là nó đã tồn tại được bao xa. Điều này là do chúng ta thấy GN-z11 chỉ mới 430 triệu năm sau khi xuất hiện vụ nổ lớn Bởi vì cần có thời gian để ánh sáng của nó truyền đến góc vũ trụ của chúng ta. Để so sánh, vũ trụ ngày nay là… 13,8 tỷ năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *