Một khám phá mới làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về tinh thể

Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng các cấu trúc tinh thể, vốn rất quan trọng đối với khoa học và công nghệ vật liệu như chất bán dẫn và tấm pin mặt trời, không nhất thiết phải luôn được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Họ phát hiện ra rằng sự xếp chồng ngẫu nhiên của các lớp lục giác (RHCP), trước đây được coi là trạng thái chuyển tiếp, có khả năng ổn định và có thể cung cấp các đặc tính hữu ích mới trong các vật liệu đa chủng loại như cacbua silic được sử dụng trong điện tử cao áp và áo giáp.

Những niềm tin trước đây đã bị đảo lộn khi phát hiện ra các cấu trúc được sắp xếp bất thường.

Đối với nhiều người, từ “tinh thể” gợi lên hình ảnh ánh sáng mặt trời chiếu sáng tạo ra những lăng kính bảy sắc cầu vồng hoặc những viên đá trong mờ được cho là có khả năng chữa bệnh. Nhưng trong khoa học và kỹ thuật, tinh thể có một định nghĩa kỹ thuật hơn. Chúng được xem như những chất mà thành phần của chúng – dù là nguyên tử, phân tử hay hạt nano – được sắp xếp đều đặn trong không gian. Nói cách khác, các tinh thể được xác định bởi sự sắp xếp đều đặn của các thành phần của chúng. Các ví dụ quen thuộc bao gồm kim cương, muối ăn và đường viên.

sangwoo Lee

Sangwoo Lee. Tín dụng: Học viện bách khoa Rensselaer

Trái ngược với định nghĩa được chấp nhận rộng rãi này, một nghiên cứu gần đây do Sangwoo Lee, Trợ lý Giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Hóa học và Sinh học tại Học viện Bách khoa Rensselaer, dẫn đầu, cho thấy một khía cạnh thú vị của cấu trúc tinh thể, tiết lộ rằng sự sắp xếp của các thành phần bên trong tinh thể thì không. Luôn luôn nhất thiết phải thường xuyên.

Khám phá này thúc đẩy lĩnh vực khoa học vật liệu và có ý nghĩa chưa thực hiện được đối với các vật liệu được sử dụng trong đó[{” attribute=””>semiconductors, solar panels, and electric vehicle technologies.

One of the most common and important classes of crystal structures is the close-packed structures of regular spheres constructed by stacking layers of spheres in a honeycomb arrangement. There are many ways to stack the layers to construct close-packed structures, and how nature selects specific stacking is an important question in materials and physics research. In the close-packing construction, there is a very unusual structure with irregularly spaced constituents known as the random stacking of two-dimensional hexagonal layers (RHCP). This structure was first observed from cobalt metal in 1942, but it has been regarded as a transitional and energetically unpreferred state.

Lee’s research group collected X-ray scattering data from soft model nanoparticles made of polymers and realized that the scattering data contains important results about RHCP but is very complicated. Then, Patrick Underhill, professor in Rensselaer’s Department of Chemical and Biological Engineering, enabled the analysis of the scattering data using the supercomputer system, Artificial Intelligence Multiprocessing Optimized System (AiMOS), at the Center for Computational Innovations.

“What we found is that the RHCP structure is, very likely, a stable structure, and this is the reason that RHCP has been widely observed in many materials and naturally occurring crystal systems,” said Lee. “This finding challenges the classical definition of crystals.”

The study provides insights into the phenomenon known as polytypism, which enables the formation of RHCP and other close-packed structures. A representative material with polytypism is silicon carbide, widely used for high-voltage electronics in electric vehicles and as hard materials for body armor. Lee’s team’s findings indicate that those polytypic materials may have continuous structural transitions, including the non-classical random arrangements with new useful properties.

“The problem of how soft particles pack seems straightforward, but even the most basic questions are challenging to answer,” said Kevin Dorfman of the University of Minnesota-Twin Cities, who is unaffiliated with this research. “This paper provides compelling evidence for a continuous transition between face-centered cubic (FCC) and hexagonal close-packed (HCP) lattices, which implies a stable random hexagonal close-packed phase between them and, thus, makes an important breakthrough in materials science.”

“I am particularly pleased with this discovery, which shows the power of advanced computation to make an important breakthrough in materials science by decoding the molecular level structures in soft materials,” said Shekhar Garde, dean of Rensselaer’s School of Engineering. “Lee and Underhill’s work at Rensselaer also promises to open up opportunities for many technological applications for these new materials.”

Reference: “Continuous transition of colloidal crystals through stable random orders” by Juhong Ahn, Liwen Chen, Patrick T. Underhill, Guillaume Freychet, Mikhail Zhernenkovc and Sangwoo Lee, 14 April 2023, Soft Matter.
DOI: 10.1039/D3SM00199G

Lee and Underhill were joined in research by Rensselaer’s Juhong Ahn, Liwen Chen of the University of Shanghai for Science and Technology, and Guillaume Freychet and Mikhail Zhernenkov of Brookhaven National Laboratory.

READ  Tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã phóng thành công vệ tinh Starlink

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *