Người chơi Helldivers 2 tin rằng họ đã tiêu diệt được 2 tỷ Terminid trong 12 giờ, nhưng một số người lo ngại rằng lệnh chính mới nhất đã theo dõi số lần tiêu diệt không chính xác.

Lệnh chính mới của Helldivers 2 đã bị hỏng trong vòng chưa đầy một ngày, nhưng một số người chơi lo ngại rằng trò chơi không theo dõi đúng cách các lần tiêu diệt Terminid.

Hôm qua, nhà phát triển Arrowhead của Helldivers 2 đã ban hành lệnh tổng thể mới để tiêu diệt hai tỷ Terminids trong khoảng sáu ngày – và người chơi đã bắt đầu nhanh chóng, tiêu diệt 100 triệu con Terminid trong một giờ. Người chơi phải tiêu diệt tổng cộng khoảng 400 triệu Terminids mỗi ngày trong sáu ngày để hoàn thành lệnh chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *