Nhện chuông lặn: Loài nhện thủy sinh duy nhất tạo ra mạng lưới dưới nước để sinh sống

tên: Nhện chuông lặn hoặc nhện nước (Argyronita Aquatica)

Bạn sống ở đâu: Châu Âu, Trung và Bắc Á, với một phân loài riêng ở Nhật Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *