Omicron đã vượt qua Delta ở Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là tất cả những tin xấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *