Thị trường bảo hiểm dự đoán sẽ tăng trưởng hai con số vào năm 2022

Theo Cơ quan Giám sát Bảo hiểm (ISA), tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam vào năm 2022 được dự đoán sẽ tăng 18% lên 253,7 tỷ đồng (11,2 tỷ USD) so với năm 2021.

Cơ quan quản lý cho biết dự báo tăng trưởng hai con số cho tất cả các phân khúc quan trọng của thị trường bảo hiểm trong năm nay, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.

Tổng số tiền chi trả bảo hiểm ước tính đạt 58,2 tỷ đồng trong năm nay, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021 hoạt động của ngành

ISA cho biết ngành bảo hiểm Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trong năm ngoái bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với đất nước. Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 16% so với cùng kỳ lên 214,9 tỷ đồng. Các công ty bảo hiểm đã trả 49,5 tỷ đồng tiền bồi thường, tăng nhẹ 1,68%.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm đạt 710 tỷ đồng, cao hơn 23,9% so với 12 tháng trước. 86% vào năm 2020.

Chương trình nghị sự năm 2022 của Cơ quan quản lý

Các nhiệm vụ mà cơ quan quản lý sẽ thực hiện trong năm nay bao gồm tiếp tục nỗ lực phối hợp để chuẩn bị cho dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi để trình Quốc hội thông qua vào tháng Năm.
ISA cũng sẽ tiếp tục ban hành các nghị định và thông tư hướng dẫn ngành bảo hiểm và hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam cho giai đoạn 2021-30.

READ  Làm việc chăm chỉ cho ban lãnh đạo mới

Ngoài ra, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục định kỳ đánh giá các doanh nghiệp bảo hiểm, phát hiện kịp thời các sai phạm và báo cáo Bộ Tài chính.

Nó cũng sẽ xây dựng một hệ thống CNTT để quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nâng cao tính hiệu quả, minh bạch và bền vững của thị trường bảo hiểm.

Thị trường bảo hiểm bao gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, hai doanh nghiệp tái bảo hiểm, 24 doanh nghiệp trung gian bảo hiểm và một chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *