Việt Nam đặt mục tiêu đạt giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi 1-1,5 tỷ USD vào năm 2025

Phó Thủ tướng Trần Lu Quang phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giết mổ, chế biến chăn nuôi và thị trường sản phẩm đến năm 2030 Đã ký 1740/QD-TTg.

Theo quy hoạch, tỷ lệ giết mổ gia súc, gia cầm tại các trung tâm công nghiệp lần lượt là 60% và 40% vào năm 2025 và khoảng 70%, 50% vào năm 2030.

Việt Nam sẽ phát triển một số cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi với quy mô, công nghệ và quản lý sánh ngang với các cơ sở trong khu vực và thế giới.

Kế hoạch này nhằm mục đích tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi lên 1-1,5 tỷ USD vào năm 2025 và 3 tỷ-4 tỷ USD vào năm 2030.

Chính phủ cam kết hỗ trợ phát triển và liên kết để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho các lò mổ công nghiệp với các công nghệ tiên tiến liên quan đến chế biến và tiếp thị sản phẩm cùng với việc xây dựng hệ thống quản lý thống kê liên quan đến giết mổ và chế biến và nâng cao nhận thức ở nhiều địa phương. Cộng đồng về các sản phẩm động vật an toàn và có thể truy xuất nguồn gốc.

Đối với thị trường nội địa, quy hoạch nêu rõ việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Nguồn: SGGP

READ  Câu lạc bộ Mạng lưới Doanh nhân Quốc tế Việt Nam, PHI Group, hợp tác chính thức với INC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *