Áp dụng ESG ở các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam: Báo cáo VBF

Các vấn đề ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) là một trong những ưu tiên chính của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và tạo điều kiện mở rộng kinh doanh đồng thời đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, có nhiều cơ hội để các công ty và các bên liên quan của chính phủ hợp tác cùng nhau để mang lại kết quả phát triển kinh tế tối ưu. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận ngắn gọn về kết quả khảo sát của VBF đối với các đối tác kinh doanh nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm tiến trình và mối quan ngại về các ưu tiên ESG.


ESG, viết tắt của môi trường, xã hội và quản trị, đề cập đến ba tiêu chí chính để các nhà đầu tư đánh giá tính bền vững của công ty. Khi Việt Nam liên tục thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nhà sản xuất và công ty đầu tư nước ngoài đã bắt đầu tích cực tham gia vào các sáng kiến ​​ESG của đất nước nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ cao tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Tìm hỗ trợ kinh doanh

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những thách thức trong việc thực hiện hiệu quả các chiến lược ESG ở các công ty Việt Nam do có những quan điểm khác nhau về cam kết của Chính phủ đối với ESG và các cơ chế mới dựa trên thị trường.

Để giải quyết những thách thức này, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF)—một nền tảng đối thoại chính sách liên tục và có cấu trúc giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp—đã khởi xướng một nghiên cứu. Nghiên cứu này nhằm mục đích thu thập và phân tích quan điểm ESG của các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những phát hiện chính từ báo cáo của VBF, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hiện trạng và sự phát triển của bối cảnh kinh doanh Việt Nam, bao gồm cả việc tập trung vào các mục tiêu ESG.

Lý lịch

Trong môi trường kinh doanh đang thay đổi của Việt Nam, các công ty ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của phúc lợi nhân viên và công bằng xã hội. Hơn một nửa số doanh nghiệp hoạt động trong nước đang tích cực giải quyết những khía cạnh quan trọng này. Đáng chú ý, 20% các doanh nghiệp này phân bổ hơn 5% ngân sách của họ cho các sáng kiến ​​ESG. Những nỗ lực tập trung này được củng cố bằng các đánh giá rủi ro đã được thiết lập và cấu trúc quản trị dữ liệu mạnh mẽ.

VBF đã thực hiện khảo sát chi tiết theo hai giai đoạn: một vào tháng 10 năm 2023 và một vào tháng 2 năm 2024. Trong các giai đoạn này, tổng cộng 655 phản hồi đã được thu thập từ các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Những hiểu biết sâu sắc này tạo thành nền tảng của báo cáo VBF, làm sáng tỏ bối cảnh ESG và ý nghĩa của nó đối với các công ty nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

Nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp nước ngoài thường gặp phải thách thức khi cố gắng mở rộng và thực hiện các chiến lược ESG. Một số hạn chế này được đề cập dưới đây:

 • Cơ chế thị trường chưa trưởng thành: Thị trường Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển khung ESG mạnh mẽ. Mặc dù đã đạt được tiến bộ nhưng vẫn còn chỗ cần cải thiện trong việc phát triển các cơ chế dựa trên thị trường nhằm thúc đẩy các hoạt động bền vững.
 • Đánh giá các góc độ khác nhau: Các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thường có quan điểm khác nhau về các ưu tiên ESG. Việc cân bằng các thông lệ tốt nhất trên toàn cầu với những cân nhắc của địa phương có thể phức tạp, đặc biệt là khi điều hướng các sắc thái văn hóa và các biến thể về quy định.
READ  EZChoice đặt mục tiêu trở thành website so sánh bảo hiểm lớn nhất Việt Nam

Những phát hiện chính của Báo cáo VBF

FDI là nguồn tăng trưởng quan trọng của Việt Nam

Theo dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới vào Việt Nam đã giảm 11% vào năm 2022 (so với cùng kỳ năm ngoái), và sẽ tăng lên vào năm 2023. năm (2019-2024) 23,18 tỷ USD.

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, tâm lý chung của các doanh nghiệp nước ngoài có vẻ trung lập, trong khi triển vọng của lĩnh vực sản xuất kém lạc quan hơn các lĩnh vực khác.

Động lực ESG của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thể hiện những ưu tiên đặc biệt khi điều chỉnh hoạt động của mình theo tiêu chí ESG.

Tìm hỗ trợ kinh doanh

Quản trị là trung tâm của nhiều tổ chức. Trọng tâm này bao gồm tuân thủ, đảm bảo và quản lý rủi ro. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp hiệu quả được công nhận là quan trọng trong việc đảm bảo các hoạt động kinh doanh có đạo đức, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Các doanh nghiệp nhỏ ưu tiên khía cạnh xã hội là ưu tiên hàng đầu của ESG. Điều này bao gồm sự an toàn, điều kiện làm việc và sự tham gia xã hội. Cam kết của họ đối với phúc lợi xã hội phản ánh tác động của địa phương và mối quan hệ cộng đồng.

Đưa doanh nghiệp châu Âu vào quá trình đặt mục tiêu ESG sẽ phải đối mặt với chỉ thị mới của EU như CBAM [Carbon Border Adjustment Mechanism]Phá rừng [EUDR]và CSRD [Corporate Sustainability Reporting – 2022/2464/EU]. Những chỉ thị này sẽ định hình lại cách các doanh nghiệp báo cáo và giải quyết tác động môi trường và xã hội của họ. – Con đường phục hồi kinh tế bền vững, VBF, tháng 3 năm 2024

Những phát hiện khác của báo cáo VBF bao gồm:

 • Gần 80% doanh nghiệp đã có chiến lược ESG. Những chiến lược này được phát triển bởi trụ sở toàn cầu hoặc được thiết kế nội bộ.
 • Trong số những người có chiến lược ESG địa phương, khoảng 34% đã tích cực thực hiện các chiến lược này – một dấu hiệu tiến bộ đáng khích lệ.
 • 60% doanh nghiệp đã thiết lập cơ cấu quản trị cấp hội đồng quản trị dành riêng cho các vấn đề bền vững.
 • Gần 60% đã xác định các mục tiêu ESG cụ thể để hướng dẫn hành động của họ.
 • 60% doanh nghiệp đang tài trợ cho các sáng kiến ​​ESG, đặc biệt là giữa các tập đoàn lớn.
 • 68% doanh nghiệp xem xét các vấn đề bền vững trong quy trình đánh giá rủi ro của họ. Tuy nhiên, chỉ có 13% báo cáo việc tích hợp liền mạch quản lý rủi ro với các mục tiêu ESG cụ thể.
READ  ĐỘC QUYỀN: Các nhà sản xuất chip, công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ tham dự cuộc họp tại Việt Nam trong chuyến thăm của Biden

Những phát hiện này chỉ ra rằng các doanh nghiệp hiện đang ở giai đoạn đầu áp dụng các phương pháp báo cáo và quản trị dữ liệu ESG. Con đường phía trước đòi hỏi phải liên tục sàng lọc và liên kết với các phương pháp thực hành tốt nhất trên toàn cầu.

Giai đoạn thứ hai của cuộc khảo sát cho thấy sự hiểu biết sâu sắc hơn về hiện trạng của các sáng kiến ​​ESG và mức độ cam kết thực hiện ESG trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam.

Những phát hiện chính:

 • Khoảng một phần ba số doanh nghiệp đang được giám sát. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp cụ thể để đẩy nhanh việc thực hiện ESG.
 • Gần một nửa (46%) công ty có mục tiêu ESG thể hiện cam kết của họ bằng cách đặt ra các mục tiêu có giới hạn thời gian. Ngoài ra, một phần ba đã liên kết ESG với KPI quản lý – một dấu hiệu tích cực về sự liên kết của tổ chức.
 • Hơn 60% doanh nghiệp ưu tiên phúc lợi của nhân viên.
 • Gần một nửa (47%) số công ty đã đưa ra tham vọng hoặc cam kết giảm lượng carbon.
 • 35% doanh nghiệp có mục tiêu cụ thể liên quan đến nguồn năng lượng và 40% doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam có mục tiêu liên quan đến năng lượng xanh.
 • Khoảng 25% doanh nghiệp đặt mục tiêu giải quyết các thách thức về quản lý nước và rác thải.

Những phát hiện này nêu bật cả những tiến bộ và lĩnh vực cần phát triển hơn nữa trong thực hành ESG ở Việt Nam.

Những thách thức và cơ hội trong việc mở rộng các sáng kiến ​​ESG

Kết quả báo cáo của VBF chỉ ra rằng cơ chế thị trường chưa có tác động đáng kể đến các sáng kiến ​​ESG của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Việc thiết lập các cơ chế như vậy là rất quan trọng để thúc đẩy ưu tiên ESG. Ngoài ra, khả năng tiếp cận tốt hơn với tài chính xanh, cải thiện cơ sở hạ tầng hiện có và các thành phần chuỗi cung ứng thượng nguồn hoàn thiện sẽ giúp các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện thành công các sáng kiến ​​môi trường của họ.

Tìm hỗ trợ kinh doanh

Bên cạnh đó, trong số các yếu tố ảnh hưởng đến sáng kiến ​​ESG của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, khung pháp lý toàn diện và minh bạch đóng vai trò quan trọng. Hiện tại, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để cải thiện trong lĩnh vực này.

Hơn nữa, có một khoảng cách giữa sự hỗ trợ của chính phủ dành cho ESG và kỳ vọng của các doanh nghiệp nước ngoài về tiến độ thực tế. Chỉ 1/4 số doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng vào cam kết của Việt Nam về tăng trưởng xanh và bền vững. Khi tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ cho các sáng kiến ​​ESG của họ, các ưu đãi tài chính và trợ giúp pháp lý là những điều họ mong đợi nhất.

READ  Tất cả những người trưởng thành ở Việt Nam sẽ được chụp chính phủ lần thứ ba vào tháng 3 tới

Khi Việt Nam tiếp tục hành trình hướng tới phát triển bền vững, điều quan trọng là phải giải quyết những thách thức này và gắn kết kỳ vọng với những hành động cụ thể.

Khuyến nghị cho các bên liên quan của Chính phủ

Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn ngay cả khi các doanh nghiệp tiếp tục tỏ ra kém lạc quan về tiềm năng FDI. Điều thú vị là các công ty đang bày tỏ kỳ vọng về doanh thu cao hơn trong nửa đầu năm 2024.

Cải cách liên tục là cần thiết để duy trì sức hấp dẫn. Trọng tâm cần là phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, cải thiện cơ cấu tổ chức và tạo điều kiện tiếp cận đất đai và vốn. Cách tiếp cận chiến lược này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo ra một nền tảng kinh tế kiên cường và tiến bộ.

Ngoài ra, Việt Nam cần tích cực thúc đẩy các giải pháp dựa vào thị trường để cung cấp công nghệ xanh cho năng lượng, quản lý chất thải và xử lý nước. Nó không chỉ thúc đẩy sự bền vững về môi trường mà còn thu hút các công ty tập trung vào ESG, một phân khúc đang phát triển trong thị trường toàn cầu hóa ngày nay. Thể hiện sự phù hợp với các tiêu chuẩn này là điều cần thiết để thu hút FDI đang tìm cách thành lập các hoạt động mới hoặc mở rộng các hoạt động hiện có. Những thay đổi về quy định và các biện pháp khuyến khích tài chính được thiết kế tốt, chẳng hạn như ưu đãi về thuế và trợ cấp, sẽ tiếp tục khuyến khích các công ty nước ngoài áp dụng các thông lệ bền vững toàn cầu tại Việt Nam.

về chúng tôi

Tổng hợp Việt Nam được công bố Tóm tắt Châu ÁMột công ty con Desan Shira & Cộng sự. Chúng tôi sản xuất sản phẩm cho các nhà đầu tư nước ngoài trên khắp Châu Á ASEAN, Trung QuốcẤn Độ. Đối với các vấn đề biên tập, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây và để đăng ký miễn phí các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây. Để được trợ giúp đầu tư vào Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi vietnam@dezshira.com Hoặc ghé thăm chúng tôi www.dezshira.com.

Dezan Shira & Associates phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài trên khắp châu Á từ các văn phòng trên khắp thế giới Hà Nội, Thành phố Hồ Chí MinhĐà Nẵng. Chúng tôi cũng duy trì văn phòng hoặc có các đối tác liên minh hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài Trung Quốc, Tìm kiếm và cứu hộ Hong Kong, Dubai, UAE), Indonesia, Singapore, Philippin, Malaysia, nước Thái Lan, Bangladesh, Nước Ý, nước ĐứcCác MỹChâu Úc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *