Bill Maher nói với Lin-Manuel Miranda để đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt về ‘In the Heights’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *