Chủ sở hữu nói rằng Kanye West có thể mua bản quyền ‘White Lives Matter’ với giá 1 tỷ đô la

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *