Cựu chiến binh Việt Nam nói chuyện với sinh viên Rio பார்வை Quan điểm về quản lý cựu chiến binh, chính phủ


Ở hàng đầu tiên, từ trái sang, là Katie Walters, Alyssa Peterson, Sierra Clark, Molly King, Catherine Abel, Liga Base, Mr. Kehring, Mr. Trip, Lacia Bornett, Darcy Harper, Kevin Compton (Trợ lý hướng dẫn); Ở hàng thứ hai, từ trái sang, là Reese Brundon, Brennan Green, Olivia Lane, Emily Fallon, Cole Taylor, Brighton Burris, Lormy Rush, Gabriel Terry, Sidney Blower, Bailey Woodall, Gareth McNerlin, Corey Copley, Hannah. (Lịch sự)

RIO GRAND, Ohio – Cựu chiến binh Việt Nam được đánh giá cao tại địa phương, USMC (retd) Sergeant E-7 Arnold Trip, Jackson County Military Service Officer, gần đây là diễn giả khách mời đặc biệt tại Đại học Rio Grande / Rio Grande ở Ohio, Cao đẳng Cộng đồng trong khuôn viên trường.

Ông. Trip đã nói về các kế hoạch của mình dưới thời Bộ trưởng Cựu chiến binh và Các vấn đề Cựu chiến binh của Kevin Compton trong lớp Chính phủ Quốc gia Hoa Kỳ, là cơ quan hành chính theo Mục 2 (Cơ quan hành chính) của Hiến pháp.

Quản lý Cựu chiến binh đã chia sẻ với Lớp học các chương trình nhiều mặt mà nó cung cấp cho các cựu chiến binh của chúng tôi và gia đình của họ.

Compton nói: “Thật vinh dự khi được nói chuyện với các sinh viên của chúng tôi về những kinh nghiệm với các cựu binh Việt Nam, ông Trip (USMC) và ông Jerry Kehring (Quân đội Hoa Kỳ), VA.

Các học sinh trong lớp đến từ các quận Jackson, Gallia, Lawrence và Madison ở Ohio và Quận Cable ở Tây Virginia.

READ  Việt Nam sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế trên 9 tuyến vào tháng Giêng

Thông tin cho bài viết này của Kevin Compton, ADS, M.A.D., Phó Giáo sư, Trường Nghệ thuật và Văn học, Đại học Rio Grande / Cao đẳng Cộng đồng Rio Grande.

Ở hàng đầu tiên, từ trái sang, là Katie Walters, Alyssa Peterson, Sierra Clark, Molly King, Catherine Abel, Liga Base, Mr. Kehring, Mr. Trip, Lacia Bornett, Darcy Harper, Kevin Compton (Trợ lý hướng dẫn); Ở hàng thứ hai, từ trái sang, là Reese Brundon, Brennan Green, Olivia Lane, Emily Fallon, Cole Taylor, Brighton Burris, Lormy Rush, Gabriel Terry, Sidney Blower, Bailey Woodall, Gareth McNerlin, Corey Copley, Hannah. (Lịch sự)

Tầm nhìn của Cơ quan Quản lý Cựu chiến binh, Chính phủTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *