Đuổi theo Newland | Việt Nam – Tháng 1 năm 2024 Báo cáo bắt buộc sử dụng ở nước ngoài

Ngày 17 tháng 11 năm 2023

Xin nhắc lại rằng người sử dụng lao động ở Việt Nam có nhân viên nước ngoài có giấy phép lao động hợp lệ hoặc hiện hành phải hoàn thành báo cáo hai năm một lần về việc sử dụng nhân lực nước ngoài.

Yêu cầu báo cáo nửa năm đầu tiên phải nộp vào ngày 5 tháng 7 hàng năm và kéo dài từ ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo trước đến ngày 14 tháng 6 của năm báo cáo hiện tại. Báo cáo thường niên được lập vào ngày 5 tháng 1 hàng năm trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 12 của năm trước đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.

Việc không đáp ứng yêu cầu bắt buộc này có thể bị phạt theo Pháp lệnh về vi phạm hành chính trong vấn đề nhân sự. Newland Chase có thể giúp người sử dụng lao động hoàn thành quá trình này.

Như thường lệ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào liên quan đến thông báo này, vui lòng liên hệ với người liên hệ riêng của Newland Chase hoặc gửi câu hỏi tại đây.

Bản cập nhật nhập cư này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế cho lời khuyên pháp lý hoặc tình huống. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là thông báo nhập cư có thể thay đổi đột ngột và bất ngờ. Độc giả được khuyến khích liên hệ với Newland Chase để biết bất kỳ đánh giá cụ thể nào về trường hợp hoặc công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *