Tín dụng: Molly McMillin

Hiệp hội Hàng không Thử nghiệm (EAA) đang tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và 50 năm Hoa Kỳ tham gia trực tiếp vào Chiến tranh Việt Nam trong AirVoji 2023, diễn ra vào ngày 24-30 tháng 7 tại Sân bay Khu vực Whitman ở Oshkonskosh. Thường “cái…

EAA’s AirVoji 2023 để kỷ niệm 70 năm, các bác sĩ thú y tại Việt Nam, những điểm nổi bật khác Bản tóm tắt thị trường của Mạng tình báo tuần hàng không (AWIN) được xuất bản trong Tuần báo hàng không kinh doanh và được bao gồm trong tư cách thành viên AWIN của bạn.

Đã là thành viên của AWIN hoặc đã đăng ký The Weekly of Business Aviation thông qua công ty của bạn? Đăng nhập bằng email và mật khẩu hiện có.

Không phải là một thành viên? Tìm hiểu cách bạn có thể tiếp cận dữ liệu và thông tin tình báo thị trường để theo kịp những gì đang diễn ra trong cộng đồng kinh doanh hàng không.