Glen Powell nói rằng anh ấy đã nôn mửa sau khi xem Hidden Numbers.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *