Tháng Năm 11, 2021

Vì Công Lý

Cập nhật các tiêu đề tin tức khu vực Việt Nam, kinh doanh, thể thao và thời tiết. Liên kết đến báo Việt Nam, bản đồ Việt Nam, các hãng hàng không địa phương

Hoa Kỳ, Việt Nam: Đại sứ Hoa Kỳ giải quyết vấn đề tiền tệ với nhau

Nhiếp ảnh gia: Brent Levine / Bloomberg

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Snyder cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam hoạt động thông qua những khác biệt về tiền tệ và tập quán khai thác gỗ của quốc gia Đông Nam Á. Gruttenbrink nói trong một hội nghị ở Hà Nội.

Hai nước đang quản lý sự khác biệt của họ một cách “có trách nhiệm” và có quan điểm chung về Biển Đông, ông nói.

Lợi ích của Hoa Kỳ và Việt Nam ‘liên kết’ giữa một số căng thẳng: Đại sứ Hoa Kỳ