Kế hoạch thực hiện PDP8 của Việt Nam được công bố | Thị trưởng Brown

Sau khi ban hành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia lần thứ 8 của Việt Nam (“PDP8”) Đến giữa năm 2023, có quyết định số. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch 8 theo Quyết định 262/QD-TTg (“).Kết luận 262“). Đúng như tên gọi, Kế hoạch nêu rõ cách thức thực hiện PDP8, phản ánh ý kiến ​​đóng góp từ các bên liên quan chính bao gồm Bộ Công Thương (MOIT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). , Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), TKV và chính quyền các tỉnh.

Chúng tôi đang phân tích chi tiết hơn những tác động của Quyết định 262 nhưng một số hành động trước mắt là:

Tình hình các dự án điện khí trong nước và nhập khẩu

Kết luận 262 Đặt cập nhật trạng thái 13 dự án điện LNG nhập khẩu và 10 dự án điện khí trong nước đó là Dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2030 theo PDP8 22.400 MW và tổng công suất khí trong nước là 14.930 MW để đạt công suất điện LNG nhập khẩu.

Phân bổ công suất cho năng lượng tái tạo

Quyết định 262 cũng nêu rõ cách phân bổ các mục tiêu về hiệu quả năng lượng tái tạo trên toàn quốc vào năm 2030 (xem bên dưới) giữa các tỉnh:

  1. Bên bờ biển Gió – 6.000MW
  2. Gió trên bờ (kể cả gần bờ) – 17.894MW
  3. Sinh khối – 1.878MW
  4. Điện mặt trời mái nhà – 2.600MW
READ  Nhiều thập kỷ sau, một cựu lính thủy đánh bộ nhớ lại quá trình huấn luyện bộ binh thời Việt Nam của mình.

Nhiệm vụ lập pháp quan trọng đến năm 2025

Quyết định 262 đặt ra nhiệm vụ lập pháp để:

  1. Thực hiện cơ chế PPA trực tiếp để các nhà sản xuất năng lượng tái tạo bán điện sạch trực tiếp cho các công ty tư nhân;
  2. Phát triển các dự án năng lượng mặt trời phân tán/trên mái nhà để tự tiêu dùng;
  3. Sửa đổi Luật Điện lực và Luật Sử dụng Năng lượng Hiệu quả để đạt được các mục tiêu của PDP8;
  4. Tạo ra thị trường tín dụng carbon; Và
  5. Xây dựng biểu giá cho từng loại nguồn nhiên liệu.

Sơ đồ truyền tải

Trong PDP8, chính phủ cam kết cải thiện mạng lưới lưới điện cũ nát của đất nước để kết nối hiệu quả các hệ thống điện khu vực và khai thác tiềm năng của các nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Quyết định 262 hiện nay quy định cụ thể các dự án truyền tải cần được phát triển để đạt được mục tiêu nâng cấp hệ thống lưới điện này, bao gồm việc xây dựng lưới truyền tải 500 kV và 220 kV đáng tin cậy.

Đề án điện khí hóa nông thôn

Nhiều Vùng nông thôn, miền núi và hải đảo Đất nước này không có lưới điện nên bạn nên biết Quyết định 262 đưa ra kế hoạch của chính phủ nhằm cung cấp điện cho các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ.

Mặc dù bị cản trở bởi nhiều lần chậm trễ, việc ban hành Quyết định 262 vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 là một bước đi tích cực hướng tới hiện thực hóa tham vọng chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng trong PDP8 và các mục tiêu về số 0 ròng của đất nước, và liệu điều này có thành hiện thực hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc thực thi luật pháp và chính sách dự kiến ​​sẽ tuân theo.

READ  Quân đội 'có ảnh hưởng' của Việt Nam trả giá như thế nào cho cuộc chiến thông tin trên Facebook
[View source.]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *