Kính viễn vọng không gian Hubble chụp một ngôi sao chết trong vũ trụ ăn thịt đồng loại

Kính viễn vọng không gian Hubble đã phát hiện bằng chứng về một ngôi sao lùn trắng nuốt chửng vật chất đá và băng từ hệ thống của nó, cho thấy rằng nước và các chất bay hơi khác có thể phổ biến ở các vùng bên ngoài của hệ hành tinh.

Các nhà thiên văn học đã sử dụng dữ liệu lưu trữ từ Kính viễn vọng không gian Hubble và các đài quan sát khác để phân tích các đặc tính quang phổ của sao lùn trắng G238-44. Các yếu tố được phát hiện trên bề mặt ngôi sao cho thấy ngôi sao chết đang kéo các mảnh vỡ từ phần mở rộng bên trong và bên ngoài của hệ thống của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *