Đầu tháng này, LEGO khai báo Họ đang trồng 50.000 cây xanh gần nhà máy mới của họ ở Việt Nam. 25.000 cây xanh bị loại bỏ trong quá trình xây dựng sẽ được trồng lại vào tháng 11 tới đây. Hiện tại, LEGO đã trồng 35.000 cây xanh ở khu vực lân cận khu vực này, với kế hoạch trồng thêm 15.000 cây trong vòng hai năm tới. Đối với nhà máy LEGO mới tại Việt Nam, nó đã được công bố vào cuối năm ngoái và sẽ là địa điểm vận hành trung tính carbon đầu tiên của công ty bắt đầu sản xuất vào năm 2024.