Một nghiên cứu gây tranh cãi cho rằng tổ tiên của con người và loài vượn có nguồn gốc từ Châu Âu chứ không phải Châu Phi

tổ tiên loài vượn và loài người mới được xác định, Anatolia Thổ Nhĩ Kỳ. (Tín dụng hình ảnh: Sevim-Erol, A., Begun, DR, Sözer, CS và cộng sự, Đại học Toronto, EurekAlert)

Một nhóm nghiên cứu cho biết trong một nghiên cứu mới rằng một hóa thạch khỉ được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể chỉ ra một cách gây tranh cãi rằng tổ tiên của loài vượn châu Phi và con người đã tiến hóa lần đầu tiên ở châu Âu trước khi di cư sang châu Phi.

Đề xuất này đi ngược lại quan điểm truyền thống rằng vượn nhân hình – nhóm bao gồm con người, vượn châu Phi (tinh tinh, tinh tinh lùn và khỉ đột) và tổ tiên hóa thạch của chúng – chỉ xuất hiện ở Châu Phi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *