Một nghiên cứu mới cho thấy Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương không được tạo ra như những gì chúng ta nghĩ

Các nhà thiên văn học từ lâu đã tin rằng các hành tinh băng khổng lồ Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương rất giàu nước đóng băng. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy nó cũng có thể chứa hàng tấn băng mêtan.

Những phát hiện này có thể giúp giải quyết bí ẩn về cách những thế giới băng giá này hình thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *