Nhật thực ‘Ring of Fire’ năm 2021: Bắt đầu lúc mấy giờ?

Các Nhật thực “Vòng lửa” Sắp tới vào thứ Năm (10 tháng 6) và ở đây bạn có thể xem nó.

Nhật thực sẽ có thể nhìn thấy một phần từ Hoa Kỳ, bắc Canada, châu Âu, bắc Á, Nga và Greenland. Theo ngày giờ. bạn cũng có thể Xem trực tiếp trực tuyến Với một số luồng trực tiếp trên web và nếu bạn sống ở bất kỳ khu vực nào có thể nhìn thấy họ và đi lại an toàn, bạn có thể xem chúng ở nước ngoài – chỉ cần đảm bảo rằng bạn Đeo kính bảo vệ mắt thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *