SK Earthon phát hiện thành công dầu thô Lô 16-2 tại Việt Nam

Thiết bị khoan được lắp đặt tại Lô 16-2 của Việt Nam
Thiết bị khoan được lắp đặt tại Lô 16-2 của Việt Nam


SK Earthon, công ty con thăm dò và sản xuất (E&P) của SK Innovation, đã phát hiện thành công dầu thô tại khu vực ngoài khơi Việt Nam sau 4 năm. Phát hiện này được thực hiện trong giai đoạn thăm dò, bước đầu tiên trong phát triển tài nguyên, sau khi khai thác thành công dầu thô từ Lô 17/03 tại Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái.


Ngày 16/11, SK Earthon thông báo đã phát hiện một lớp dầu qua khoan thăm dò ở Lô 16-2, nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam Việt Nam và tiến hành thử nghiệm thân khoan (DST). Kết quả là, phân khúc bể chứa* đầu tiên tạo ra sản lượng tối đa hàng ngày là 4.700 thùng dầu thô và 7,4 MMscf (1 triệu feet khối tiêu chuẩn) khí đốt. Việc đánh giá hồ chứa thứ hai hiện đang được tiến hành và dự kiến ​​có thể phát hiện thêm dầu thô và khí đốt. Khối lượng nguyên vật liệu được tính toán thông qua đánh giá chi tiết.


* Bể chứa: Là lớp dầu thô hoặc khí tự nhiên dưới lòng đất.


Việc phát hiện trữ lượng dầu này là lần đầu tiên công ty phát hiện trữ lượng dầu này sau 4 năm kể từ khi phát hiện trữ lượng tại Lô 15-1/05 tại Việt Nam vào năm 2019. SK Earthon có kế hoạch đánh giá khả năng thương mại của Lô 16-2 thông qua hoạt động khoan thăm dò và thẩm định bổ sung. . Sau khi đảm bảo đủ khả năng tồn tại về mặt thương mại, công ty sẽ tiến tới giai đoạn phát triển và thiết lập kế hoạch phát triển mỏ dầu.

READ  Thỏa thuận tái cấu trúc Hải quân với Vietnam Airlines ALC | Việc kinh doanh


Lô 16-2 nằm trong bể Cửu Long, được coi là một trong những khu vực thăm dò hứa hẹn nhất ở Việt Nam. Năm 2019, SK Earthon đã ký Thông báo Cơ hội Tài chính (FOA) với công ty dầu khí quốc gia Việt Nam ‘PVEP (Petro Vietnam Exploration Production)’ để tham gia và vận hành Lô 16-2, đồng thời chính thức mua lại 70% cổ phần với tư cách là nhà điều hành. Cấm vào năm 2020


SK Earthon bắt đầu hoạt động kinh doanh E&P tại Việt Nam vào năm 1998 bằng cách tham gia với tư cách là đối tác tại Lô 15-1. Kể từ đó, công ty đã mua thêm các khối khác bao gồm 15-1/05, 15-2/17 và 16-2. Lô 15-1 đã sản xuất dầu từ năm 2003 và tiếp tục hoạt động cho đến nay trong khi Lô 15-1/05 tuyên bố khả năng thương mại vào năm 2019 và hiện đang chuẩn bị khai thác dầu.


Một quan chức của SK Earthon cho biết: “Việt Nam là khu vực đầy hứa hẹn để phát triển tài nguyên ở Đông Nam Á khi có sản xuất (Lô 15-1), phát triển (Lô 15-1/05) và thăm dò (Lô 16-2 và Lô 15) . -2/17) Tập. Với việc phát hiện thành công dầu thô ở Lô 16-2, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh E&P của mình.


Được thành lập như một công ty riêng biệt với SK Innovation vào năm 2021, SK Earthon tập trung hoạt động kinh doanh vào hai trụ cột: E&P và kinh doanh xanh. Kể từ khi trở thành công ty tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc tham gia vào lĩnh vực phát triển tài nguyên ở nước ngoài vào năm 1983 với cổ phần tại lô Karimun ở Indonesia, công ty hiện tham gia và quản lý 10 lô và 4 dự án LNG tại 8 quốc gia, sản xuất khoảng 57.700 thùng mỗi ngày ( dầu tương đương) của dầu và khí tự nhiên. Trong lĩnh vực kinh doanh xanh, công ty đang sử dụng công nghệ thăm dò được tích lũy thông qua hoạt động kinh doanh E&P để thúc đẩy các dự án CCS (Thu hồi và lưu trữ cacbon).

READ  Chính phủ Việt Nam-19 thêm 40 vào số địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *