Tàu đổ bộ mặt trăng trực quan mang theo máy ảnh nhỏ của NASA để nghiên cứu bề mặt mặt trăng

Tàu đổ bộ lên mặt trăng dự kiến ​​phóng vào tuần tới sẽ có một bộ bốn mắt đặc biệt để theo dõi cách trục truyền động của tàu vũ trụ tương tác với bề mặt mặt trăng.

Máy trực quan IM-1 Nova-C mặt trăng Tàu đổ bộ hiện đang được lên kế hoạch phóng trên phương tiện SpaceX Chim ưng 9 Một tên lửa được phóng từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida vào Ngày lễ tình nhân (14 tháng 2) lúc 12:57 sáng EDT (0557 GMT).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *