Việt Nam đang nghiên cứu phí an toàn khí thải

Hà Nội: Để ứng phó với bối cảnh kinh tế và xã hội đang phát triển trong nước, Bộ Tài chính Việt Nam đã công bố các biện pháp nhằm giải quyết chất lượng không khí kém ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp và làng nghề.

Điều kiện tồi tệ gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại cho nền kinh tế và ảnh hưởng đến phúc lợi chung của môi trường.

Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất phương pháp và công thức tính phí bảo vệ môi trường đối với lượng khí thải theo dự thảo trình Chính phủ.

Theo dự thảo, có hai phương pháp tính phí phát thải.

Phương pháp một dành cho các công ty yêu cầu giám sát khí thải thường xuyên.

Các công ty này phải nộp phí hàng quý là 750.000 đồng và phí thay đổi.

Phương pháp thứ hai dành cho các công ty không yêu cầu giám sát lượng khí thải liên tục.

Các công ty này chỉ cần trả phí hàng năm là 3 triệu đồng.

Dự thảo cũng đề xuất tiền thưởng cho các công ty kiểm soát khí thải.

Doanh nghiệp có nồng độ chất ô nhiễm nhỏ hơn hoặc bằng 30% mức quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp chỉ phải nộp 75% mức phí theo công thức trên.

Cơ quan thu phí phải chuyển toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước. – Báo Việt Nam/ANN

READ  Hà Nội Tạo điều kiện đầu tư từ Hàn Quốc | Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *