Việt Nam theo đuổi hệ sinh thái kỹ thuật số 'Make in Vietnam'

Trong những năm gần đây, một số kết quả quan trọng đã đạt được trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu CNTT năm 2020. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) đã chỉ ra rằng có sự liên kết, hợp tác giữa các khu CNTT và khu công nghiệp để tạo ra cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi. Hệ thống yếu.

Điều này ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư và thúc đẩy lĩnh vực CNTT. Ngoài ra, sự phát triển của các khu CNTT vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của các thành phố lớn.

MIC cho rằng Chính phủ nên ưu tiên vốn đầu tư để tạo động lực thu hút nguồn lực thực hiện chiến lược cốt lõi tại các khu CNTT.

Tích hợp với phát triển cơ sở hạ tầng CNTT-TT quốc gia và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh và khu vực, Quy hoạch cơ sở hạ tầng công nghiệp CNTT-TT sẽ xác định các khu vực và địa điểm có lợi thế để phát triển khu CNTT chuyên sâu.

Về tầm quan trọng của cụm khu CNTT tập trung, đại diện Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông cho biết, quy hoạch mới đã bố trí địa điểm cho các khu CNTT tập trung tại 6 vùng kinh tế lớn.

Ông cho biết: “Việc phát triển các khu CNTT tập trung theo quy hoạch mới sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng công nghệ và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty công nghệ, từ đó giúp phát triển lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của đất nước là lĩnh vực công nghệ số”.

“Đây cũng sẽ là vườn ươm cho các ngành công nghiệp mới, các công ty khởi nghiệp và đổi mới. Ngoài ra, họ sẽ là trung tâm phát triển nguồn nhân lực của đất nước”, ông nói thêm.

Quy hoạch phát triển hạ tầng CNTT trong thời kỳ mới bao gồm năm hợp phần có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Trong khi mạng bưu chính đảm bảo luồng vật chất thì hạ tầng số đảm bảo luồng dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin duy trì luồng tri thức đến từng cá nhân và an ninh thông tin mạng đảm bảo chủ quyền quốc gia.

Dự kiến ​​đến năm 2025 sẽ hình thành 12-14 khu CNTT, chuỗi công viên phần mềm ở các vùng trên cả nước, đến năm 2030 con số này là 16-20.

Khu công nghệ thông tin sẽ được thiết lập gần các trung tâm dữ liệu tại 6 khu kinh tế. Hai hoặc ba khu CNTT tập trung sẽ được xây dựng vào năm 2030 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Lê Mai

READ  Bỏ tù 'bất ngờ' ở Việt Nam thử nghiệm chiến lược khí hậu của Mỹ và EU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *