Vì Công Lý
Home » Tiêu điểm

Tiêu điểm

Những tin pháp luật, vấn đề pháp luật nổi bật đang được quan tâm.

Luật hóa quyền thay đổi họ tên cho người chuyển giới

Công Lý
Dự thảo BLDS sửa đổi mới nhất dành hẳn một mục quy định cụ thể về quyền nhân thân và một số quy định tại các phần riêng về quyền sở hữu, quyền thừa kế, quyền sử dụng đất, quyền về khoa học công nghệ, quyền thay đổi họ tên…