Cơ quan quản lý bảo hiểm cam kết hỗ trợ các chính sách giúp các công ty bảo hiểm

Theo ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý bảo hiểm sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thị trường bảo hiểm tăng trưởng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 ước tính đạt 811.312 tỷ đồng (34,6 tỷ USD), tăng 14,51% so với 12 tháng trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 ước đạt 251.306 tỷ đồng, tăng 15,09% so với năm 2021; Tạp chí Tài chính đưa tin, chi trả bảo hiểm ước đạt 4.018 tỷ đồng, tăng 23,29% so với 12 tháng trước.

Năm 2022, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19. Nhưng các chính sách hỗ trợ của chính phủ đã giúp lĩnh vực bảo hiểm duy trì tăng trưởng đáng tin cậy.

Đặc biệt, Quy định nghiệp vụ bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 sẽ mang đến những thay đổi căn bản, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển an toàn, ổn định và bền vững.

Về phía khách hàng, nhận thức về tầm quan trọng và tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe đã tăng lên rõ rệt trong những năm qua và đặc biệt là trong đại dịch Covid-19. Vì vậy, người dân chủ động và sớm hơn trong việc tiếp cận và tham gia bảo hiểm.

READ  KKR dẫn đầu vòng tài chính Series B tại Kyoto, Việt Nam

Ông Trung cho biết Bộ Tài chính tiếp tục đi đầu trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong số các nhiệm vụ sắp tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục:

 • hoàn thiện cơ cấu pháp lý về kinh doanh bảo hiểm;

 • Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: vốn dựa trên rủi ro, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, biện pháp can thiệp;

 • Hướng dẫn thu thập và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chung, hài hòa cho thị trường bảo hiểm;

 • Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai các sản phẩm bảo hiểm đặc thù có tác động đến an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội như bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm thiên tai; bảo hiểm y tế thương mại và bảo hiểm y tế xã hội;

 • Tăng cường năng lực tài chính, quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng, quảng cáo và tính minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm;

 • Đẩy mạnh công bố thông tin đầy đủ, toàn diện và kịp thời để bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan hiểu rõ về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty bảo hiểm;

 • Phát triển các loại hình sản phẩm bảo hiểm;

 • Đa dạng hóa và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm;

 • Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

 • Nhận thức về bảo hiểm;

 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

 • Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm ngăn chặn gian lận bảo hiểm, hỗ trợ, tư vấn pháp lý và giải quyết khiếu nại;

 • Thúc đẩy tính minh bạch trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan quản lý;

 • Xây dựng và triển khai bản đồ phối hợp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với ASEAN; Đáp ứng nghĩa vụ hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *