Cựu nhà tuyển dụng của Disney cho biết hãy giữ dòng này khỏi sơ yếu lý lịch của bạn

Khi bạn viết sơ yếu lý lịch của mình, hãy nhớ những điều sau: Phản ánh ngôn ngữ của mô tả công việc ở mức độ phù hợp với kinh nghiệm của chính bạn. Sử dụng các con số để minh họa những thành tích – chẳng hạn như “Tôi đã giúp tăng doanh thu hàng quý lên 20%”. Sử dụng định dạng rõ ràng.

Cũng có những rủi ro cần tránh, chẳng hạn như mắc lỗi ngữ pháp hoặc chính tả hoặc viết sơ yếu lý lịch dài hơn hai trang. Một điều khác mà bạn muốn tránh là đưa một dòng giải thích về vai trò bạn đang ứng tuyển ở đầu – hoặc bất kỳ vị trí nào – trong sơ yếu lý lịch của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *