Đơn đặt hàng trước iPhone 14 bị trì hoãn – đây là thời gian giao hàng mới nhất

Cập nhật ngày 11 tháng 9: Ngày giao hàng iPhone 14 Pro Max đã giảm xuống còn 18-25 tháng 10 và chúng tôi đã cập nhật bảng bên dưới. iPhone 14 Pro là ngày 11-18 tháng 10.

Nó trông giống như một tệp Đơn đặt hàng trước iPhone 14 Tôi đã gặp phải một trở ngại với các báo cáo rằng Apple Store đưa ra lỗi khi mọi người cố gắng lấy iPhone 14 Miền. Hơn nữa, thời gian chờ đợi điện thoại Apple mới đã giảm từ tháng 9 đến tháng 10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *