GameStop Black Friday PS5 và Xbox Series X Restock Đã bán hết – Nơi tìm hàng tiếp theo

Cập nhật: GameStop hiện đã được bán hết trên bảng điều khiển. Hãy chắc chắn để làm theo Khôi phục lại PS5Xbox Xbox X Trung tâm để biết tin tức về bản cập nhật tiếp theo. Ngoài ra, hãy theo dõi tệp Ưu đãi Thứ Sáu Đen Che cho bất kỳ đợt tái nhập kho bất ngờ nào.

GameStop cung cấp một loạt các Ưu đãi Thứ Sáu Đen Tuần này, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục quảng cáo tốt nhất cho Ngày Lễ Tạ ơn. Mặc dù về mặt kỹ thuật đây không phải là một món hời, nhưng GameStop lưu trữ một tệp Khôi phục lại PS5Xbox Xbox X Hãy bổ sung trong cửa hàng ngay hôm nay từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *