Năm trường Đại học Việt Nam trong Bảng xếp hạng Châu Á 2022 | Cộng đồng

Những mốc son của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Cộng đồng

Cách đây 60 năm, ngày 21/6/1925, số đầu tiên của tờ báo Tuổi trẻ, đại diện cho tiếng nói của Đội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã được xuất bản, đánh dấu sự ra đời của Cách mạng Việt Nam. Nhấn. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp.

Hộ chiếu phổ thông được cấp trực tuyến từ ngày 1 tháng 6
Cộng đồng

Kể từ ngày 1/6/2022, Bộ Công an chính thức cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam qua mạng.

Bộ luật Cải cách hành chính năm 2021: Bộ Tư pháp đứng đầu danh sách
Cộng đồng

Bộ Tư pháp đã đứng đầu về Bộ luật Cải cách Hành chính năm 2021.

SIPAS 2021: Quảng Ninh 3 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng
Cộng đồng

SIPAS (Tổng hợp Chỉ số hài lòng về dịch vụ hành chính công) nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ công do các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp. Bộ quy tắc được tạo thành từ năm yếu tố cơ bản, bao gồm khả năng tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, dịch vụ công, quyết định dịch vụ và phản hồi và xử lý.

Đô thị hóa là điều cần thiết trong phát triển quốc gia
Cộng đồng

Wo Wan Tuang, thành viên thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu tại một hội nghị gần đây tại Hà Nội rằng đô thị hóa là điều cần thiết và là động lực chính của sự phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *