Ngôi nhà Horizon/Hiệp sĩ Taylor

Horizon House / Taylor Knights - Hình 2 trên 19Horizon House / Taylor Knights - Chụp ảnh nội thấtHorizon House / Taylor Knights - chụp ảnh nội thất, cửa sổHorizon House / Taylor Knights - Chụp ảnh nội thất, bàn, ghế, cửa sổNhà Horizon / Hiệp sĩ Taylor - Thêm ảnh+ 14