Những người khai thác vàng phát hiện ra bộ xương khổng lồ của ba con voi ma mút lông cừu

Những người khai thác vàng phát hiện ra ba bộ xương một phần của ba bộ xương voi ma mút, những người có thể là thành viên của cùng một gia đình, tại Little Flake Mine gần Thành phố Dawson, Yukon, ở Canada.

Họ giao nộp xương cho chính phủ Yukon. Grant Zazula, nhà cổ sinh vật học chính của Chính phủ Yukon cho biết: “Chúng ta dường như có một người khổng lồ lớn, trưởng thành hoàn chỉnh, một con trưởng thành trẻ hơn và một con non.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *