Sai lầm số 1 mọi người mắc phải khi nhắn tin

Rất dễ hiểu sai tin nhắn văn bản. Thông thường, không phải từ ngữ trong tin nhắn khiến người nhận hiểu sai ý nghĩa mà chính là dấu câu.

Đặc biệt, dấu chấm có thể thay đổi giọng điệu của văn bản, Daniel Post Senning, đồng tác giả cuốn “Nghi thức xã giao của Emily Post: Phiên bản trăm năm”, cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *