Tập đoàn PTV cung cấp mô hình vận tải chiến lược mới cho Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tập đoàn PTV, một phần của Umovity, sẽ cung cấp mô hình vận tải chiến lược mới cho Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) của Việt Nam. Sở Giao thông Đô thị (DoT) đã chọn PTV Visum, một giải pháp quy hoạch giao thông hàng đầu, làm công cụ tiêu chuẩn để cải thiện và cải thiện hệ thống giao thông của họ.

TP.HCM là một trong những siêu đô thị mới nổi trên thế giới, sẵn sàng vượt mốc 10 triệu dân trong những năm tới. Với dân số và nền kinh tế ngày càng tăng, đô thị này cần có một chiến lược phát triển, đối mặt với những lựa chọn lớn về cơ sở hạ tầng giao thông. Đáng chú ý, TP.HCM đang trên đà hoàn thành tuyến metro khánh thành vào tháng 7/2024.

Mô hình giao thông sắp tới trong PTV Visum sẽ không chỉ tích hợp dữ liệu giao thông đường bộ mà còn bao gồm các tùy chọn giao thông công cộng. Quan điểm toàn diện về mạng lưới giao thông của thành phố sẽ giúp Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cải thiện quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông trong tương lai và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực quản lý giao thông.

“Mô hình giao thông VISUM cơ bản đã được thiết lập từ năm 2018. Mô hình này được phát triển như một phần của chương trình mở rộng hệ thống ITS nhằm hiện đại hóa quản lý giao thông đô thị trong bối cảnh có nhiều thách thức giao thông do nhu cầu tăng trưởng nhanh chóng và quyền sở hữu phương tiện cơ giới tư nhân, ” Ông Don Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Đô thị cho biết. Chúng tôi coi đây là công cụ hữu ích để hoạch định các giải pháp chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý giao thông đô thị.”

READ  Tương lai cho điện gió ngoài khơi ở Việt Nam? | Sherman & Sterling LLP

Trong 5 tháng tới, một nhóm chuyên gia PTV cùng với một đối tác địa phương sẽ hợp tác chặt chẽ với DoT để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển khỏi mô hình vĩ mô cũ của họ. Sáng kiến ​​này bao gồm việc thu thập dữ liệu mới và phát triển mô hình hoạch định chiến lược toàn diện về PTV Visum để định hướng các sáng kiến ​​giao thông vận tải trong 5 đến 10 năm tới. Mô hình hóa lưu lượng truy cập tinh vi có thể cung cấp thông tin chi tiết cho việc lập kế hoạch chiến lược dài hạn và sử dụng hoạt động ngắn hạn.

Christian Haas, Giám đốc điều hành của PTV Group, một phần của Umovity, cho biết: “TP.HCM là một siêu đô thị đang phát triển nhanh chóng trong quá trình chuyển đổi và phải đối mặt với những thách thức đáng kể về khả năng di chuyển”. “Thành phố hiện đang vạch ra lộ trình cho hệ thống giao thông trong tương lai của mình. Chúng tôi tự hào đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Thành phố trong nỗ lực quan trọng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *