Tôi đã đưa cho Claude, ChatGPT và Gemini hình ảnh về một số nguyên liệu để xem nguyên liệu nào có công thức tốt nhất – đây là kết quả

Tôi thích nấu ăn và làm việc đó mỗi tối cho gia đình mình nhưng tôi ghét phải nghĩ ra thứ gì đó mới mẻ hoặc sáng tạo để phục vụ. Vì các mô hình AI hiện có thể nhìn thấy thế giới hoặc ít nhất là những gì nó thể hiện với họ trong một bức ảnh nên tôi quyết định xem liệu họ có thể giúp tôi hay không.

Để vượt qua các bước của họ và đảm bảo rằng tôi không đánh lừa hệ thống bằng cách cung cấp các nguyên liệu dễ dàng, tôi đã yêu cầu tổng biên tập người Mỹ của Tom's Guide, Mike Prospero, chụp ảnh một bộ sưu tập nguyên liệu ngẫu nhiên – kiểu hộp bí ẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *