Việt Nam: Các biện pháp giảm thuế vào năm 2021 do tác động của Chính phủ 19

Trong Bức thư

Nghị quyết số 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 406 / NQ-UBTVQH15 (“Độ phân giải không. 406“) Cung cấp các giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm tài chính 2021.

Độ phân giải không. Đạo luật số 406 / NQ-UBTVQH15, Lệnh số 27 ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. 92/2021 / NĐ-CP (“Đặt hàng không. 92”) Nghị quyết số 406 hướng dẫn thực hiện.

Độ phân giải không. 406 và kết thúc không. 92 19 Có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021.

Các lựa chọn chính

Độ phân giải không. 406 và kết thúc không. 92 đưa ra các biện pháp giảm thuế sau đây cho các công ty và cá nhân cho năm tài chính 2021:

  1. Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho năm tính thuế 2021
  2. Miễn thuế cho gia đình kinh doanh và doanh nhân
  3. Giảm 30% thuế VAT từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021
  4. Khấu trừ tiền lãi khi thanh toán chậm

Chi tiết hơn

1. Giảm 30% thuế TNDN cho năm tính thuế 2021

Đặt hàng không. Theo 92, người nộp thuế được khấu trừ 30% thuế TNDN là:

  1. Công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam
  2. Các công ty được thành lập theo Đạo luật Hợp tác
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam
  4. Các công ty khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh và có thu nhập
READ  Việt Nam cũng đang cố gắng mở rộng các tiền đồn ở Biển Đông

Trường hợp thu nhập của người nộp thuế năm 2021 đến năm 2021 không vượt quá 200 tỷ đồng và thu nhập năm 2021 nhỏ hơn doanh thu năm 2019 thì số thuế TNDN đến năm 2021 của người nộp thuế đủ điều kiện nêu trên sẽ được giảm 30%.

Các công ty mới thành lập, hợp nhất, hợp nhất, chia, tách trong các năm tính thuế 2020, 2021 không chịu doanh thu năm 2021 nhiều hơn doanh thu năm 2019.

Thu nhập đủ điều kiện bao gồm giảm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác, cũng như doanh thu bán hàng hóa thuộc sở hữu của các công ty theo luật thuế TNDN, phí sản xuất thu phí, cung cấp dịch vụ, thỏa thuận hợp tác kinh doanh, trợ giá, phụ thu và phụ phí.

Độ phân giải không. 406 và Số thứ tự. Đối với trường hợp khấu trừ thuế TNDN 30% dưới 92, người nộp thuế sẽ tự xác định và nộp thuế TNDN tạm tính theo quý. Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Miễn thuế cho gia đình kinh doanh và doanh nhân

Cá nhân, gia đình kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo từng ngành, nghề kinh doanh trên địa bàn cấp huyện thuộc danh mục cấp huyện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Govt-19 được miễn thuế. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III và quý IV. Năm 2021.

READ  Seed Round-Tech Crunch Trước 1,5 triệu đô la Học hỏi Khởi nghiệp Marathon Sau giờ học tại Việt Nam

Thu nhập và tiền thu được từ sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung số giải trí, trò chơi điện tử, phim kỹ thuật số, nhiếp ảnh kỹ thuật số, nhạc kỹ thuật số và quảng cáo kỹ thuật số không được khấu trừ thuế.

Trường hợp gia đình kinh doanh, doanh nghiệp đã nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III và quý IV năm 2021 thì số thuế đã nộp sẽ được hoàn và hoàn thuế (nếu có).

3. Giảm 30% thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021

Các sản phẩm và dịch vụ sau đây được khấu trừ 30% VAT:

  • Dịch vụ vận tải (bao gồm cả đường sắt, đường thủy, đường hàng không và đường bộ); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến đại lý du lịch, hoạt động du lịch và xúc tiến và tổ chức du lịch
  • Xuất bản sản phẩm và dịch vụ, Sản xuất điện ảnh, chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, Dịch vụ sáng tác và nghệ thuật, Nghệ thuật và giải trí; Dịch vụ Thư viện, Lưu trữ, Bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; Thể thao, Giải trí và Sở thích

Danh sách đầy đủ các hàng hoá và dịch vụ trên. Số thứ tự. 92 được bao gồm trong Phụ lục I. Xuất bản, sản xuất và kinh doanh phần mềm thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến được khấu trừ thuế GTGT 30%.

READ  Cộng đồng đã quyên góp 3.000 cây gậy trắng để giúp đỡ người mù

Các công ty, tổ chức thực hiện theo chế độ khấu trừ thuế GTGT được giảm 30% thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa và dịch vụ nêu trên.

4. Miễn lãi chậm trả

Khoản lãi do công ty, tổ chức (bao gồm cả đơn vị liên kết và địa điểm kinh doanh) chậm nộp thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và 2021 được khấu trừ nếu công ty đó phát sinh lỗ trong năm tính thuế 2020.

Người nộp thuế cần chuẩn bị đơn xin miễn thuế và nộp cho cơ quan thuế địa phương. Các khoản lãi chậm trả cho năm 2020 và 2021 sẽ không được khấu trừ.

Nội dung chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và thông tin, không nhằm mục đích và không nên được hiểu là lời khuyên pháp lý. Nó có thể đủ điều kiện là “quảng cáo luật sư” yêu cầu thông báo trong các khu vực pháp lý nhất định. Các kết quả trước đây không đảm bảo các hiệu ứng tương tự. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.bakermckenzie.com/en/disclaimers.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *