Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm của các nước khác trong việc tạo ra một nền kinh tế vòng tròn Kinh doanh

Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm của các nước khác trong việc xây dựng nền kinh tế phát triển tròn trịa hin anh 1Đại sứ Lê Duet MaiĐại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Ảnh: TTXVN)

Geneva (TTXVN) – Đại sứ Lê Duật Mai bày tỏ mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển trong quá trình phát triển của Việt Nam. Nền kinh tế tròn Và sẽ phát triển nhất quán khi giải quyết cuộc họp ảo mới nhất Tổ chức Thương mại Thế giới (trong đó).

Viễn thông liên quan đến Kinh tế Thông tư, Đa dạng hóa Kinh tế và Hỗ trợ Thương mại được tổ chức như một phần của Chương trình Hỗ trợ Thương mại và Phát triển của Nhóm Tổ chức Thương mại Thế giới cho giai đoạn 2020-2022.

Tổ chức Thương mại Thế giới, LHQ Tổ chức Phát triển Công nghiệp (UNIDO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ATP) và Viện Các vấn đề Quốc tế Hoàng gia của Vương quốc Anh (Saddam House).

Trình bày quan điểm và kinh nghiệm của Việt Nam, Đại sứ Mai, Đại diện Thường trực Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, trong Chiến lược Phát triển Kinh tế – Xã hội giai đoạn 2021-2030, đã xác định Việt Nam phát triển một mô hình kinh tế tròn nhanh và định hướng phát triển bền vững và một trong những giải pháp.

READ  Con trai Puy là ngoại trưởng mới của Việt Nam

Một số chính sách và cơ chế thúc đẩy các yếu tố của nền kinh tế tuần hoàn được đưa vào Hướng dẫn quốc gia thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của đất nước về bảo vệ môi trường và Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Đặc biệt, chúng được đưa vào Đạo luật Bảo vệ Môi trường, Chiến lược Phát triển Xanh Quốc gia và Kế hoạch Hành động Quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững.

Ông nhấn mạnh rằng kể từ khi bắt đầu thời kỳ Đổi mới (Đổi mới) năm 1986, Việt Nam đã tiếp tục chú trọng kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tài nguyên kinh tế và sử dụng bền vững hàng hóa sản xuất và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Ông nói, những chính sách này đã được chứng minh là có hiệu quả tương đương với sự thành công của nhiều công ty trong việc sử dụng các mô hình sản xuất sạch.

Bà Mai cũng chỉ ra những thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt khi chuyển từ nền kinh tế truyền thống sang kinh tế vòng tròn, đồng thời cho biết Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển về cách thức vận hành và phát triển nền kinh tế chu chuyển một cách bền vững.

Đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các nghĩa vụ kinh tế thấp hơn trong đó Đại sứ cho biết các thỏa thuận thương mại mực in gần đây sẽ giúp Việt Nam xây dựng một nền kinh tế tròn, đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho người dân.

READ  Ngân hàng Thế giới đã cắt giảm tăng trưởng của Việt Nam xuống còn 5,3%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *