Tín dụng: Joe Breeze

Vietnam Airlines và China Southern Airlines đang tìm cách tăng cường mối quan hệ bằng cách thành lập liên doanh, phản ánh tầm quan trọng của thị trường du lịch giữa hai nước. Các hãng hàng không đã là đối tác liên danh và vào tháng 9 năm 2022, họ đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác…

Yêu cầu đăng ký

Vietnam Airlines dự kiến ​​thành lập liên doanh China Southern Xuất bản năm Hàng không hàng ngàyTóm tắt thị trường của Mạng lưới Tuần báo Hàng không (AWIN) và bao gồm cả tư cách thành viên AWIN của bạn.

Đã là thành viên của AWIN hoặc đăng ký Hàng không hàng ngày Thông qua công ty của bạn? để đăng nhập với email và mật khẩu hiện tại của bạn

Không phải là thành viên? Tìm hiểu cách truy cập dữ liệu và thông tin thị trường để theo kịp những gì đang diễn ra trong cộng đồng hàng không.