Máy bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines

Tín dụng: Rob Finlayson

Hiệp hội Hàng không Châu Á Thái Bình Dương (AAPA) vừa công bố Vietnam Airlines là thành viên thứ 15. Air India là hãng hàng không thứ hai trở thành thành viên của AAPA trong nhiều năm, sau khi gia nhập vào năm 2022. Cả hai hãng đều có mặt tại Hội nghị Chủ tịch AAPA năm 2022. AAPA đã tiến hành…

Vietnam Airlines gia nhập Hiệp hội Hàng không Châu Á Thái Bình Dương Xuất bản năm Hàng không hàng ngàyTóm tắt thị trường của Mạng lưới Tuần báo Hàng không (AWIN) và bao gồm cả tư cách thành viên AWIN của bạn.

Đã là thành viên của AWIN hoặc đăng ký Hàng không hàng ngày Thông qua công ty của bạn? Đăng nhập bằng email và mật khẩu hiện có

Không phải là thành viên? Tìm hiểu cách truy cập dữ liệu và thông tin thị trường để theo kịp những gì đang diễn ra trong cộng đồng hàng không.